ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 33 คน
สถิติวันนี้ 1508 คน
สถิติเดือนนี้ 11948 คน
สถิติปีนี้ 142646 คน
สถิติทั้งหมด 1199754 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการฉีดพ่นละอ่องน้ำในอากาศ และล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละออง
เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการฉีดพ่นละอ่องน้ำในอากาศ และล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละออง
[17 มี.ค. 2563]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  บรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รำวงมาตรฐาน  ศิลปะแห่งการฟ้อนรำให้เข้ากับจังหวะ” อาจารย์นงลักษณ์ อินทรโชติ และกิจกรรมนันทนาการโดย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ณ อา...
[05 ก.พ. 2563]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ บรรยายให้ความรู้"สมาธิและวิปัสนา"
วันที่ 22  มกราคม 2563 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "สมาธิและวิปัสนา"และ "ดูแลสุขภาพใจ ด้วยสมาธิ"  และฝึกปฏิบัติ "การฝึกทำสมาธิอย่างถูกต้อง"โดยอ. นสพ.พรศักดิ์ ศิษย์ชนะ และกิจกรรมนันทนาการโดย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยส...
[22 ม.ค. 2563]
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุุ่มสตรี รวมถึงหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
[11 ม.ค. 2563]
 
 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2562 นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเล็กในในศูนย...
[20 ธ.ค. 2562]
 
 
 
 
5 แนวทางการทำความสะอาดพพื้นที่สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19
5 แนวทางการทำความสะอาดพพื้นที่สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19
[23 มี.ค. 2563]
 
 
5 สิ่งของในบ้าน..ที่ควรหมั่นทำความสะอาด
5 สิ่งของในบ้าน..ที่ควรหมั่นทำความสะอาด
[18 มี.ค. 2563]
รวมคำแนะนำในการหลีกเลี่ยงไวรัส โควิด 19 ทั้งในกรณีกักตัวที่บ้าน

[17 มี.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี พ.ศ. 2563 ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (หากเกินกำหนดนี้ ท่านจะต้องเสียค่าปรับเพิ่ม) เอกสารประกอบการยื่นแบบ มีดังนี้ 1) แบบแสดงรายการภาษีป้าย (แบบ ภ.ป.1) 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3) รูปถ่ายป้าย และขนาดป้าย ท่านสามารถติดต่อชำระภาษีดังกล่าว ได้ที่ งาน...
[09 มี.ค. 2563]
 
 
10 วิธีป้องกัน "ไวรัสอู่ฮั่น"
[31 ม.ค. 2563]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสุพัฒน์ ชัยวุฒิ (ออกทะลุซอยป่าช้า) หมู่ 12
[16 มี.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญปั๋น ทิพย์จักร ถึงบ้านนางจันทร์ฉาย เงินท๊อก หมู่ที่ 12
[16 มี.ค. 2563]
ประกาศ เทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถคักหน้าขุดหลัง) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
[22 พ.ย. 2562]
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมห้องประชุมสำนักงานเทศบาล
[08 พ.ย. 2562]
ประกาศ เทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้าง โครงการต่อเติมห้องประชุม เทศบาลตำบลเชิงดอย
[05 พ.ย. 2562]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี
[30 พ.ย. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2ล้อ แบ
[27 พ.ย. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงอดรถักรยานยน์และห้องเก็บของพร้อมเทอนกรีทาง เข้า-ออก
[27 พ.ย. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61110013582) โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 25 รายการ)
[12 พ.ย. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61100027779) โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
[19 ต.ค. 2561]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสุพัฒน์ ชัยวุฒิ (ออกทะลุซอยป่าช้า) หมู่ 12
[16 มี.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
เว็บไซต์เล่นฮวยออนไลน์ lottovip ต้องการม.. SIRINAPA O.. 05 มี.ค. 63 20/0
Nungsub.com เว็บไซต์ ดูหนังออนไลน์ HD ฟร.. nungsub 25 ก.พ. 63 24/0
หาเงินออนไลน์ 2020 ไอคิวออฟชั.. 07 ธ.ค. 62 143/0
เว็บไซต์ jetsadabet แทงหวยออนไลน์ยังไง??.. JETSADABET 05 ธ.ค. 62 61/0
มาทำความเข้าใจกับการเลือก jetsadabet เอเ.. ลุ้นโชค 21 พ.ย. 62 110/0
4 ทริคการรับเขียนเนื้อหาของบทความอย่างไร.. รับเขียนบท.. 18 พ.ย. 62 100/0
3 อาชีพ หารายได้ทางเน็ต สมหวัง 08 พ.ย. 62 81/0
มั่งมีได้อย่างง่ายดายไม่จำเป็นต้องกลุ้มใ.. ลุ้นโชค 01 พ.ย. 62 82/0
ไบนารี่ออฟชั่นเป็นยังไง สมหวัง 12 ต.ค. 62 83/0
jetsadabet ดีไหม??? ต้องการสร้างกำไรดีๆก.. ลุ้นโชค 10 ต.ค. 62 116/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com