ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 379 คน
สถิติเดือนนี้ 6966 คน
สถิติปีนี้ 294602 คน
สถิติทั้งหมด 1351710 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย บ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1   
[24 มิ.ย. 2563]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการเชิงดอย สะอาด สวยงาม สุขภาพดี
วันนี้เวลา 09.30  เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลเชิงดอยได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใต้ความรับผิดชอบ บริเวณห้องเก็บของสนามกีฬา และสวนสาธารณะ  เสริมสร้างสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรของเทศบาลต...
[19 มิ.ย. 2563]
 
 
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฌาปนสถานบ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฌาปนสถานบ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่ คก(ช)03/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป.ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ดังนี้ 1.นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ 2.นายสมเกียรติ กดน้ำคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ ...
[13 พ.ค. 2563]
 
 
โครงการวางท่อประปาจากแทงค์ประปาหนองน้ำแดงเข้าไปยังหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
⚙️🧱📌📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ในการจัดทำโครงการวางท่อประปาจากแทงค์ประปาหนองน้ำแดงเข้าไปยังหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาโครงการเลขที่ คก(ช)06/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 256...
[07 พ.ค. 2563]
 
 
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในสุสานบ้านเกาะ
20 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในสุสานบ้านเกาะ ขนาด 8x9 เมตร หมู่ที่ 5 ตามสัญญาจ้างเลขที่ คก(ช)01/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ดังนี้ 1.นางอังคณา ทัณทะรักษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการฯ ประธานกรรมการ 2.นายสิทธิชัย ใจคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฯ 3.นายสมเกียรติ กดน้ำคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ ควบคุมงานก่อสร้าง นา...
[20 เม.ย. 2563]
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์จุดบริการทิ้งหน้าก่กอนามัย/หน้ากากผ้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
         "หน้ากากอนามัย" และ "หน้ากากผ้า" จัดได้ว่าเป็นขยะติดเชื้อ เนื่องจากปนเปื้อนด้วยเสมหะ  น้ำลาย น้ำมูกของบุคคลผู้ใช้ และอาจยังปนเปื้อนเชื้อโรคจากบุคคลที่ป่วยหรือผู้เป็นพาหะนำโรคได้         ปริมาณขยะหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวหรือหน้ากากผ้าที่ชำรุดถูกนำไปทิ้งจำนวนมาก ...
[25 มิ.ย. 2563]
 
 
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลเชิงดอย ออกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่ เช่น เก็บเสื้อผ้า ,จานชาม ,สัตว์เลี้ยง ผู้ป่วยและเด็กควรหลีกลี่ยงในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพ่นหมอกควัน
[22 มิ.ย. 2563]
 
 
กำหนดการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
กำหนดการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยเทศบาลตำบลเชิงดอย ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563 และ ข้อปฏิบัติของประชาชนในพื้นที่พ่นหมอกควัน
[17 มิ.ย. 2563]
 
 
อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม
ตามที่มีการแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดีย เกียวกับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท งวดแรกในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นั้น เทศบาลตำบลเชิงดอยขอแจ้งให้ทราบว่าเป็นข่าวปลอม ซึ่งข้อมูลจริงตอนนี้ ทาง พมจ. กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
[11 มิ.ย. 2563]
 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
ขอเชิญผู้ที่เคยรับบริการจากเทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
[09 มิ.ย. 2563]
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[16 มิ.ย. 2563]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
[09 มิ.ย. 2563]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงวัดดอยกู่ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[04 มิ.ย. 2563]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
[25 พ.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายนิวัฒน์ แสงศรีโสด ถึงบ้านนายอุดม สะอาดล้วน หมู่ที่ 9
[19 พ.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางเข้าหมู่บ้านจากถนนสายหลักถึงบ้านนายสมเพชร โสภาอินทร์ และขยายสะพานลำเหมืองบ้านนายมี ขุ่ยอภัย หมู่ 10
[18 พ.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากทางต้นซอยถึงท้ายซอย ซอย 3 หมู่ที่ 9
[14 พ.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านกิ่วแล หมู่ที่ 11 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ซอย
[02 เม.ย. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสุพัฒน์ ชัยวุฒิ (ออกทะลุซอยป่าช้า) หมู่ 12
[16 มี.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญปั๋น ทิพย์จักร ถึงบ้านนางจันทร์ฉาย เงินท๊อก หมู่ที่ 12
[16 มี.ค. 2563]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสุพัฒน์ ชัยวุฒิ (ออกทะลุซอยป่าช้า) หมู่ 12
[16 มี.ค. 2563]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ขายที่โฉนดเจ็ดไร่iราคาถูกมาก อยู่ไม่ไกลท.. อ.วิชัย 02 มิ.ย. 63 24/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 370/0
แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ pakorn boo.. 17 ม.ค. 62 421/0
ขอความอนุเคราะห์มายังโรงเรียนบ้านแม่ดอกแ.. วรรณภามาศ .. 14 ส.ค. 61 4141/0
ขอเชิญร่วมงานซีเคียวเทค ฟอรั่ม เชียงใหม่.. สมาคมระบบก.. 04 ส.ค. 61 414/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com