ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 71 คน
สถิติเดือนนี้ 16514 คน
สถิติปีนี้ 184681 คน
สถิติทั้งหมด 816634 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
หลักการบำบัดน้ำเสีย และหลักการใช้ 3Rs
จัดการน้ำเสีย ใช้น้ำอย่างประหยัด จัดการขยะในชุมชน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
[25 มิ.ย. 2562]
 
 
ช่วยกัน ลด ละ เลิก การใช้โพมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก เพื่อสุขภาพดีของชาวเชิงดอย​
ช่วยกัน ลด ละ เลิก การใช้โพมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก เพื่อสุขภาพดีของชาวเชิงดอย
[25 มิ.ย. 2562]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง
[20 มิ.ย. 2562]
 
 
กำหนดการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
กำหนดการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยเทศบาลตำบลเชิงดอย ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562 และ ข้อปฏิบัติของประชาชนในพื้นที่พ่นหมอกควัน
[18 มิ.ย. 2562]
 
 
โรคติดต่ออยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด รู้จักโรค รู้จักป้องกัน ห่างไกลจากโรคติดต่อ
โรคติดต่ออยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด รู้จักโรค รู้จักป้องกัน ห่างไกลจากโรคติดต่อ โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นทั้งในสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการสัมผัสโดยตรง การหายใจ การกินอาหาร และช่องทางทุกช่องทางที่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ สำหรับโรคติดต่อในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ 1. โรคติดต่ออันตราย 2. โรคติดต่อตามประ...
[13 มิ.ย. 2562]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเสือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
[11 มิ.ย. 2562]
 
 
ประกาศราบชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.2562
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.2562 ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ชองเทศบาลตำบลเชิงดอย และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
[07 มิ.ย. 2562]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องการรับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ
                   ด้วยเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเชิงดอย ตามอัตรากำลัง3 ปี (พ.ศ.2561-2563) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่งพนักงานตกแต่งสวน      จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานจ้างทั้วไป    &nb...
[23 พ.ค. 2562]
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
[09 เม.ย. 2562]
 
 
มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 เครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เดินทางไปยังที่บริเวณป่าชุมชนบ้านศาลาปางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับเครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งประกอบด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย สารวัตแพทย์ หน่วยควบคุมไฟป่าขุนแม่กวง และทหารชุดปฏิบัติการผาลาด
[28 มี.ค. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com