ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างกระบวนการบริหารงาน
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- คำสั่ง/ประกาศ
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
- เมนูธนาคารความดี
- รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สภากาแฟ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
คู่มือร้องเรียนทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเชิงดอย
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่/เทศบาล
แหล่งเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิทำ (ธรรมะ)
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่
พรบ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ITA 2564
 
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 494 คน
สถิติเดือนนี้ 38610 คน
สถิติปีนี้ 322950 คน
สถิติทั้งหมด 2034419 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
กำหนดการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2564

[18 มิ.ย. 2564]
 
 
โครงการสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[07 มิ.ย. 2564]
 
 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน สาย 118
[07 มิ.ย. 2564]
 
 
นายกฯแถลงนโยบาย
วันที่ 4 มิ.ย.2564เวลา 09.00 น. นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมนายวิรัช บัวชุม ที่ปรึกษนายกฯ และนายอภิชัย อินทนาม เลขานุการนายกฯ, ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงค์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ทั้งสองท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย และข้าราชการประจำจำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอยเข้ากราบไหว้สิ...
[04 มิ.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564
[01 มิ.ย. 2564]
 
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อ
[27 พ.ค. 2564]
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำแี 2564 สมัยที่ 2
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำแี 2564 สมัยที่ 2 0 จำนวนคนที่เข้าถึง ...
[25 พ.ค. 2564]
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก
[25 พ.ค. 2564]
 
 
วิธีเช็กความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อรับมือและทราบแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้อง
          ความเสี่ยงติดเชื้อมีอยู่รอบตัว มารู้จักต้นเหตุความเสี่ยง วิธีเช็กความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อรับมือและทราบแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้อง
[27 เม.ย. 2564]
 
 
สู้อีกครั้ง...ตั้งการ์ดเพื่อพวกเราทุกคน
หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากไม่สบายให้รีบไปตรวจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด กินอาหารที่มีประโยชน์ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และที่สำคัญมากที่สุด
[26 เม.ย. 2564]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com