ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 252 คน
สถิติเดือนนี้ 17103 คน
สถิติปีนี้ 113197 คน
สถิติทั้งหมด 745150 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
[09 เม.ย. 2562]
 
 
มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 เครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เดินทางไปยังที่บริเวณป่าชุมชนบ้านศาลาปางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับเครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งประกอบด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย สารวัตแพทย์ หน่วยควบคุมไฟป่าขุนแม่กวง และทหารชุดปฏิบัติการผาลาด
[28 มี.ค. 2562]
 
 
มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เดินทางไปยังที่บริเวณป่าชุมชนบ้านศาลาปางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับเครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งประกอบด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย สารวัตแพทย์ หน่วยควบคุมไฟป่าขุนแม่กวง และทหารชุดปฏิบัติการผาลาด
[28 มี.ค. 2562]
 
 
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2562
[27 มี.ค. 2562]
 
 
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแต่ละปีก็มีผู้เสียชีวิตจาก โรคพิษสุนัขบ้า จำนวนมาก และวันนี้ 28 กันยายน ก็ตรงกับ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก                แต่ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ โรคพิษสุนัขบ้า อย่างเจาะลึก ขอบอกกล่าวถึงที่มาของ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกกันก่อน ทั้งนี้ ในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี จะมีการรณรงค์และจัดงา...
[27 มี.ค. 2562]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
[13 มี.ค. 2562]
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี พ.ศ. 2562 ดำเนินการชำระภาษีดังนี้ 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระเงิน วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 (หากเกินกำหนดนี้ เสียค่าปรับเพิ่ม 200 บาท) 2.) ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระเงิน วันที่ 3 มกราคม 2562 ถุึง 31 มีนาคม ...
[21 ก.พ. 2562]
 
 
กำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
[18 ก.พ. 2562]
 
 
9 วิธีกินดีเพื่อสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย  ได้มี "ข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย"  (Food Based Dietary Guildlines)  9 ข้อ  ดังนี้ 1.  กินอาหารครบ 5 หมู่  แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว ข้อแนะนำนี้เป็นข้อแนะนำหลัก  ยึดอาหารหลัก 5 หมู่  และเพิ่มความสำคัญของการกินอาหารแต่ละหมู่ให้มีความหลากหลาย  ไม่จำเจอย...
[15 ม.ค. 2562]
 
 
ขอเชิญประชาชนร่วมกัน "Kick off" เริ่มต้นแผนปฏิบัติตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
1. เกณฑ์กำหนดแนวทางหรือวิธีการจัดทำสัญลักษณ์ขยะแยกประเภท ขยะมูลฝอยทั่วไป ใช้เชือกสีน้ำเงินมัดปากถุง ขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ ใช้เชือกสีเขียวมัดปากถุง ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้เชือกสีเหลืองมัดปากถุง 2. ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 2.1. ขยะอินทรีย์ หรือขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย 2.2. ขยะร...
[09 ม.ค. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com