ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 878 คน
สถิติเดือนนี้ 34792 คน
สถิติปีนี้ 278650 คน
สถิติทั้งหมด 910603 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
ประกาศแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
[18 ก.ย. 2562]
 
 
16 กันยายน วันโอโซนโลก 2562 World Ozone Day
วันโอโซนโลก World Ozone Day นานาประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน ขึ้นในปี 2528 เรียกว่า “อนุสัญญาเวียนนา และพิธีสาร ว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซน” ขึ้น และ ในปี 2530 ได้จัดให้มีการลงนาม เรียกว่า “พิธีสารมอลทรีออล” หากไม่มีพิธีสารมอนทรีออลฉบับนี้ ชั้นบรรยากาศโอโซนที่คอยช่วยกรองรังสียูวีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบน โลกจะถูกทำลา...
[16 ก.ย. 2562]
 
 
การอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 กำหนดให้กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีหน้าที่ต้องดูแลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เจ้าของโรงงานและผ...
[06 ก.ย. 2562]
 
 
พลังงานทดแทนและการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
พลังงานทดแทนและการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ประโยชน์ของพลังงานทดแทน โดยในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกพยายามศึกษาและค้นหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าพลังงานแบบเดิม เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถ...
[04 ก.ย. 2562]
 
 
การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ขอขอบคุณ ข้อมูล :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
[27 ส.ค. 2562]
 
 
การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
คุณคิดว่าการแปรงและขัดฟันทุกเช้าเย็นนั้นสามารถรักษาความสะอาดในช่องปากของคุณได้ใช่ไหม? ความเป็นจริงแล้วแนวทางการป้องกันฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และการขจัดกลิ่นปากนั้นมีมากกว่าที่คุณอาจทราบเสียอีก เราลองมาศึกษาขั้นตอนดังกล่าวกันเถอะ! แม้ว่าคุณจะแปรงฟันและขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ แต่มันมีกรรมวิธีดูแลรักษาฟันมากกว่าที่คุณคาดคิด บรรดาทันตแพทย์ต่างแนะนำให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณยังคงต้องการ...
[01 ส.ค. 2562]
 
 
พรรษานี้ ไปวัด สวดมนต์ ทำวัตรเย็น กันนะ
ขอเชิญ ชาวดอยสะเก็ด และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ธรรมสัญจร ประจำปี 2562 กำหนดการ เวลา   19.30 น. พุทธศาสนิกชน  พร้อมเพรียงกัน ณ วัด/สำนักสงฆ์  ตามวัน เวลาข้างต้น เวลา  19.45 น. - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย /กล่าวต...
[23 ก.ค. 2562]
 
 
ใช้สมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย
ในปัจจุบันการแพทย์แผนไทยมีบทบาทมากขึ้นในการเข้าถึงระบบสุขภาพของประชาชน ในทางเดียวันประชาชนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจในศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงระบบเดียวไม่สามารถตอบสนองปัญหาสุขภาพได้อย่างครอบคลุม จำเป็นต้องมีทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพจึงได้นำเอาการแพทย์พื้นบ้านหรือการแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศมาเป็นทางเลือก ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนสักเล...
[09 ก.ค. 2562]
 
 
มารู้จักแพทย์แผนไทยกันเถอะ
การแพทย์แผนไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล การแพทย์แผนไทยเป็นวิชาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทย ที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต ซึ่งมีความเฉพาะในสังคมไทย เป็นการแพทย์ที่อาศัยความรู้และภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้ทดลอง ปฏิบัติจริงแล้วได้ผล แล้วจึงสะสมถ่ายทอดสืบต่อกันมา การแพทย์แผนไทยมีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กันกับการมีประวัติศาสตร์ของ ชาติไทย มีหลักฐาน...
[03 ก.ค. 2562]
 
 
หลักการบำบัดน้ำเสีย และหลักการใช้ 3Rs
จัดการน้ำเสีย ใช้น้ำอย่างประหยัด จัดการขยะในชุมชน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
[25 มิ.ย. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com