ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 1419 คน
สถิติเดือนนี้ 11859 คน
สถิติปีนี้ 142557 คน
สถิติทั้งหมด 1199665 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ขอเชิญน้องๆหนูๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย และขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนของขวัญ "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ติดต่อได้ที่กองการศึกษา โทร 053104900 ต่อ26 , 0835774271
[21 ธ.ค. 2558]
 
 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
[21 ธ.ค. 2558]
 
 
กิจกรรมคนไทยดวงใจสีเขียว เทศบาลตำบลเชิงดอยให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day และได้มีการสถาปนาวันสิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 หรือเมื่อราว 33 ปีที่ผ่านมา โดยได้ทำการจัดการประชุมที่เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮม ประเทศสวีเดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่...
[04 ธ.ค. 2558]
 
 
ต้อนรับน้องใหม่ รร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย
[03 ธ.ค. 2558]
 
 
วันที่ 1 ธันวาม วันเอดส์โลก ปี ๕๘
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY) และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือว่า เป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2532 ถือว่าเป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หลายรูปแบบพร้อมกันทั่วโลก โดยตั้งความหวังไว้ว่า 1.จะพยายามหยุดยั้งโรคเอดส์ 2.ให้ความเห็นใจ ห่วงใย ต่อผู้ติดเ...
[01 ธ.ค. 2558]
 
 
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 3
[25 พ.ย. 2558]
 
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชิงดอย
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชิงดอย  โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ทำการสำรวจและสรุปผล
[02 พ.ย. 2558]
 
 
รายงานรายได้ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลเชิงดอยขอรายงานรายได้ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
[17 ต.ค. 2558]
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
[17 ต.ค. 2558]
 
 
ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ตามที่เทศบาลคตำบลเชิงดอยได้ทำสัญญาจ้างกับ ร้านกาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร จากถนนสายหลัก ถึงบ้านนางวรนุช จอมแปง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา จำนวน 1 โคงการ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย นั้น  บัดนี้ ร้านกาญจนาธุรกิจก่อสร้าง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป...
[30 ก.ย. 2558]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com