ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 1459 คน
สถิติเดือนนี้ 11899 คน
สถิติปีนี้ 142597 คน
สถิติทั้งหมด 1199705 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
[09 เม.ย. 2562]
 
 
โรคไม่ติดต่อ NCDs ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด
โรคไม่ติดต่อ NCDs ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด โรคไม่ติดต่อ หรือ โรค NCDs คือ อะไร               โรคกลุ่ม NCDs (Non-communicable diseases) คือ โรคที่ไม่ติดต่อ  ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส คลุกคลี หรือมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่าง ๆ เพราะโรคของกลุ่มนี้ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค โรคในกลุ่ม NCDs เป็นโรคที่มีความสัมพ...
[03 เม.ย. 2562]
 
 
มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 เครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เดินทางไปยังที่บริเวณป่าชุมชนบ้านศาลาปางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับเครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งประกอบด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย สารวัตแพทย์ หน่วยควบคุมไฟป่าขุนแม่กวง และทหารชุดปฏิบัติการผาลาด
[28 มี.ค. 2562]
 
 
มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เดินทางไปยังที่บริเวณป่าชุมชนบ้านศาลาปางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับเครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งประกอบด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย สารวัตแพทย์ หน่วยควบคุมไฟป่าขุนแม่กวง และทหารชุดปฏิบัติการผาลาด
[28 มี.ค. 2562]
 
 
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2562
[27 มี.ค. 2562]
 
 
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแต่ละปีก็มีผู้เสียชีวิตจาก โรคพิษสุนัขบ้า จำนวนมาก และวันนี้ 28 กันยายน ก็ตรงกับ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก                แต่ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ โรคพิษสุนัขบ้า อย่างเจาะลึก ขอบอกกล่าวถึงที่มาของ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกกันก่อน ทั้งนี้ ในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี จะมีการรณรงค์และจัดงา...
[27 มี.ค. 2562]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
[13 มี.ค. 2562]
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี พ.ศ. 2562 ดำเนินการชำระภาษีดังนี้ 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระเงิน วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 (หากเกินกำหนดนี้ เสียค่าปรับเพิ่ม 200 บาท) 2.) ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระเงิน วันที่ 3 มกราคม 2562 ถุึง 31 มีนาคม ...
[21 ก.พ. 2562]
 
 
กำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
[18 ก.พ. 2562]
 
 
9 วิธีกินดีเพื่อสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย  ได้มี "ข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย"  (Food Based Dietary Guildlines)  9 ข้อ  ดังนี้ 1.  กินอาหารครบ 5 หมู่  แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว ข้อแนะนำนี้เป็นข้อแนะนำหลัก  ยึดอาหารหลัก 5 หมู่  และเพิ่มความสำคัญของการกินอาหารแต่ละหมู่ให้มีความหลากหลาย  ไม่จำเจอย...
[15 ม.ค. 2562]
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com