ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 100 คน
สถิติเดือนนี้ 16543 คน
สถิติปีนี้ 184710 คน
สถิติทั้งหมด 816663 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
กิจกรรมโครงการเชิงดอยน่าอยู่ สู่สุขภาพดี
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิงแวะล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้จัดกิจกรรมโครงการเชิงดอยน่าอยู่ สู่สุขภาพดี โดยให้ความรู้ในเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การใช้น้ำอย่างประหยัด การจัดการน้ำเสียในชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย
[11 ก.ค. 2562]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ "สืบสานภูมิปัญญาแป๋งบายศรีปากชาม"
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อบรมเชิงปฎิบัติการ "สืบสานภูมิปัญญาแป๋งบายศรีปากชาม" โดย แม่ครูศิริรัตน์ คำชมพู และกิจกรรมนันทนาการโดย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[10 ก.ค. 2562]
 
 
พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงและป้องกันไข้เลือดออก ในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงและป้องกันไข้เลือดออก ในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562
[25 มิ.ย. 2562]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ อบรมเชิงปฏิบัติการ "สืบสานภูมิปัญญาแป๋งควักหมาก"
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อบรมเชิงปฎิบัติการ "สืบสานภูมิปัญญาแป๋งควักหมาก" โดยปราชญ์ชาวบ้าน นางจิดาภาชัยวุฒิ และกิจกรรมนันทนาการโดย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[19 มิ.ย. 2562]
 
 
การแข่งขันกีฬาประชาชน "เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562"
วันอาทิตย์ ที่9 มิถุนายน พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลเชิงดอย ผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ จัดโครงการแข่งขันกีฬา "เชิงดอยเกมส์ ประจำปี2562" โดยมีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาเชิงดอยเกมส์ครั้งที่ 21 ณ สนามกีฬาเทศบาลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[09 มิ.ย. 2562]
 
 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลเชิงดอย ครั้งที่ 1/2562
วันนี้ (4/6/62) เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลเชิงดอย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย
[04 มิ.ย. 2562]
 
 
ประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
[18 พ.ค. 2562]
 
 
เครื่องฟอกอากาศ อย่างง่าย ต้นทุนต่ำ
เทศบาลตำบลเชิงดอยทดลองประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ อย่างง่าย ต้นทุนต่ำ ตามแบบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณเพียง 1,430 บาท สำหรับเครื่องฟอกอากาศนี้ ประกอบด้วย 1 พัดลมดูดอากาศ ราคา 630 บาท 2 หม้อกรองอากาศ ราคา 750 บาท 3 ขาตั้งทำจากแผ่นไม้อัดและท่อ pvc ประมาณ 50 บาท ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประกอบไม่เกิน 10 นาที แค่นี้เราก็ได้เครื่องฟอกอากาศแบบประหยัดและทำเองได้ง่ายเ...
[03 เม.ย. 2562]
 
 
ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แนะนำวิธีการป้องกันฝุ่นละอ่อง
นายวาสน์ ถาปินตา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมทั้งให้ความรู้และแนะนำวิธีการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5
[02 เม.ย. 2562]
 
 
ทต.เชิงดอย จ.เชียงใหม่ เปิดจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone ใช้หอประชุมเทศบาลให้ชาวบ้านฟอกปอด
เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานที่อาคารประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อม ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงษ์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย และนางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกันเปิดจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone ที่อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปผ่อนคลาย หลบเลี่ยงหมอกควัน โดยผู้ที่อยู...
[01 เม.ย. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com