ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 1452 คน
สถิติเดือนนี้ 11892 คน
สถิติปีนี้ 142590 คน
สถิติทั้งหมด 1199698 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการฉีดพ่นละอ่องน้ำในอากาศ และล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละออง
เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการฉีดพ่นละอ่องน้ำในอากาศ และล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละออง
[17 มี.ค. 2563]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  บรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รำวงมาตรฐาน  ศิลปะแห่งการฟ้อนรำให้เข้ากับจังหวะ” อาจารย์นงลักษณ์ อินทรโชติ และกิจกรรมนันทนาการโดย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ณ อา...
[05 ก.พ. 2563]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ บรรยายให้ความรู้"สมาธิและวิปัสนา"
วันที่ 22  มกราคม 2563 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "สมาธิและวิปัสนา"และ "ดูแลสุขภาพใจ ด้วยสมาธิ"  และฝึกปฏิบัติ "การฝึกทำสมาธิอย่างถูกต้อง"โดยอ. นสพ.พรศักดิ์ ศิษย์ชนะ และกิจกรรมนันทนาการโดย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยส...
[22 ม.ค. 2563]
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุุ่มสตรี รวมถึงหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
[11 ม.ค. 2563]
 
 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2562 นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเล็กในในศูนย...
[20 ธ.ค. 2562]
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ได้มอบหมายให้ นางอนงค์ แสนสุวรรณ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จำนวน 30 ท่าน ดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลตำบลเชิงดอย ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเชิงดอย
[12 ธ.ค. 2562]
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน จำนวน 11 ท่าน ดูงานเกี่ยวกับศูนย์บำบัดสิ่งปฏิกูลแบบปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยแบบครบวงจรตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย
[15 พ.ย. 2562]
 
 
โครงการประเพณียี่เป็ง หนองบัวพระเจ้าหลวง "เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะติ๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2562"
เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง (ลอยกระทง)โดยปีนี้ใช้ชื่อว่า “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะติ๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอรรถชา กัมนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานพิธีเปิด ภายในงานมีพิธีบวงสรวงพญานาคราช สืบชะตาหลวง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันด...
[10 พ.ย. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ศีลที่ 13 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง เทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ศีลที่ 13 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[21 ต.ค. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ศีลที่ 12 ณ วัดปทุมสราราม (วัดหนองบัว) หมู่ 12
เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง เทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ศีลที่ 12 ณ วัดปทุมสราราม (วัดหนองบัว)หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[13 ต.ค. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com