ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
 
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 277 คน
สถิติเดือนนี้ 17128 คน
สถิติปีนี้ 113222 คน
สถิติทั้งหมด 745175 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
ประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
[18 พ.ค. 2562]
 
 
เครื่องฟอกอากาศ อย่างง่าย ต้นทุนต่ำ
เทศบาลตำบลเชิงดอยทดลองประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ อย่างง่าย ต้นทุนต่ำ ตามแบบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณเพียง 1,430 บาท สำหรับเครื่องฟอกอากาศนี้ ประกอบด้วย 1 พัดลมดูดอากาศ ราคา 630 บาท 2 หม้อกรองอากาศ ราคา 750 บาท 3 ขาตั้งทำจากแผ่นไม้อัดและท่อ pvc ประมาณ 50 บาท ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประกอบไม่เกิน 10 นาที แค่นี้เราก็ได้เครื่องฟอกอากาศแบบประหยัดและทำเองได้ง่ายเ...
[03 เม.ย. 2562]
 
 
ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แนะนำวิธีการป้องกันฝุ่นละอ่อง
นายวาสน์ ถาปินตา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมทั้งให้ความรู้และแนะนำวิธีการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5
[02 เม.ย. 2562]
 
 
ทต.เชิงดอย จ.เชียงใหม่ เปิดจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone ใช้หอประชุมเทศบาลให้ชาวบ้านฟอกปอด
เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานที่อาคารประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อม ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงษ์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย และนางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกันเปิดจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone ที่อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปผ่อนคลาย หลบเลี่ยงหมอกควัน โดยผู้ที่อยู...
[01 เม.ย. 2562]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการศึกษาปฐมวัย
การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นความร่วมมือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี ในความสำเร็จของนักเรียนในการระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความถาคถู...
[29 มี.ค. 2562]
 
 
นักเรียน รร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย ทต.เชิงดอย ดีใจได้หน้ากากป้องกันหมอกพิษควันไฟป่า
  ในวันนี้แจกให้กับนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสียงจะทำให้เกิดล้มป่วยได้ ที่ต้องควรเฝ้าระวังสุขภาพ พร้อมนำแพทย์มาให้คำแนะนำแก่นักเรียนชราบาลในการดูแลป้องกันตนเอง เพราะเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงคือเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีคำเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถึงนักเรียนชราบาลวุฒิวิ...
[27 มี.ค. 2562]
 
 
ประชุมคณะกรรมกองทุนฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน ครั้งที่ 3/2562
นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ได้มอบหมายให้ นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมกองทุนฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย
[19 มี.ค. 2562]
 
 
ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นลดฝุ่นควัน
เทศบาลตำบลเชิงดอย ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นลดฝุ่นควัน หลังค่าPM2.5 เกินมาตรฐาน
[13 มี.ค. 2562]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ อบรมเชิงปฏิบัติการ "สืบสานภูมิปัญญาแป๋งสะตวงขี้ผึ้ง"
วันพุธที่13 มีนาคม 2562 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาแป๋.สะตวงขี้ผึ้ง โดย อาจารย์ศิริรัตน์ คำชมภู
[13 มี.ค. 2562]
 
 
โครงการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า
เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดโครงการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าห้กับประชาชน วันนี้เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาสร้างสุข หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ร.ต.ต.จำลอง  สมใจมาก รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีนางจิราภา  ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบล...
[12 มี.ค. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com