ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 33 คน
สถิติวันนี้ 1286 คน
สถิติเดือนนี้ 23635 คน
สถิติปีนี้ 318117 คน
สถิติทั้งหมด 950070 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
โครงการธรรมสัญจร ศีลที่ 10 ณ วัดสุขเกษม (วัดป่าสักหน้อย)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง เทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ศีลที่ 10 ณ วัดสุขเกษม (วัดป่าสักหน้อย) หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[28 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ศีลที่ 9 ดนิวาสไพรสณฑ์ (วัดกิ่วแล)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง เทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ศีลที่ 9 ณ วัดนิวาสไพรสณฑ์ (วัดกิ่วแล) หมู่ที่ 11 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[21 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ศีลที่ 8 วัดร้องขี้เหล็ก
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง เทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ศีลที่ 8 ณ วัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[13 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ศีลที่ 7 วัดศรีประดิษฐ์ (วัดป่าคา)
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย ร.ต.ต.จำลอง สมใจมาก รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ศีลที่ 7 ณ วัดพระศรีประดิษฐ์ (ป่าคา) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[10 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจรศีลที่ 6 วัดพระธาตุดอยกู่
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย ร.ต.ดร.อภิพงค์ คงสมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ศีลที่ 6 ณ วัดพระธาตุดอยกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[29 ส.ค. 2562]
 
 
กิจกรรมมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ และกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่ และ อปท. เครือข่าย ได้จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ และกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย และโรงเรียนผู้สูงอายุเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 709 คน ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมฮอไรซันแกรนด์บอลรูม สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมี นายแพทย...
[25 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจรศีลที่ 5 วัดป่าไผ่ศรีโข่ง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ศีลที่ 5 ณ วัดป่าไผ่ศรีโข่ง หมู่ที่ 10 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[23 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจรศีลที่ 4 วัดรังษีสุทธาวาส(วัดลวงใต้)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ศีลที่ 4 ณ วัดรังษีสุทธาวาส(วัดลวงใต้) หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...
[15 ส.ค. 2562]
 
 
ซ่อมแซมสะพานชมบัว
กองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย เร่งตรวจสอบจุดที่ชำรุดของสะพานชมบัวในหนองบัวพระเจ้าหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมกองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย เร่งตรวจสอบจุดที่ชำรุดของสะพานชมบัวในหนองบัวพระเจ้าหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และปลอดภายต่อนักท่องเที่ยวแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และปลอดภายต่อนักท่องเที่ยว
[13 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ศีลที่3 วัดหนองน้ำแดง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ศีลที่ 3 ณ สำนักสงฆ์พัฒนมงคล(วัดหนองน้ำแดง) หมู่ที่ 13 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียง...
[08 ส.ค. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com