ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 498 คน
สถิติเดือนนี้ 12303 คน
สถิติปีนี้ 299939 คน
สถิติทั้งหมด 1357047 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 

 
 
 
กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย บ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1   
[24 มิ.ย. 2563]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการเชิงดอย สะอาด สวยงาม สุขภาพดี
วันนี้เวลา 09.30  เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลเชิงดอยได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใต้ความรับผิดชอบ บริเวณห้องเก็บของสนามกีฬา และสวนสาธารณะ  เสริมสร้างสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรของเทศบาลต...
[19 มิ.ย. 2563]
 
 
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฌาปนสถานบ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฌาปนสถานบ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่ คก(ช)03/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปป.ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ดังนี้ 1.นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ 2.นายสมเกียรติ กดน้ำคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ ...
[13 พ.ค. 2563]
 
 
โครงการวางท่อประปาจากแทงค์ประปาหนองน้ำแดงเข้าไปยังหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
⚙️🧱📌📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ในการจัดทำโครงการวางท่อประปาจากแทงค์ประปาหนองน้ำแดงเข้าไปยังหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาโครงการเลขที่ คก(ช)06/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 256...
[07 พ.ค. 2563]
 
 
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในสุสานบ้านเกาะ
20 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในสุสานบ้านเกาะ ขนาด 8x9 เมตร หมู่ที่ 5 ตามสัญญาจ้างเลขที่ คก(ช)01/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ดังนี้ 1.นางอังคณา ทัณทะรักษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการฯ ประธานกรรมการ 2.นายสิทธิชัย ใจคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฯ 3.นายสมเกียรติ กดน้ำคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ ควบคุมงานก่อสร้าง นา...
[20 เม.ย. 2563]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการฉีดพ่นละอ่องน้ำในอากาศ และล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละออง
เทศบาลตำบลเชิงดอย ดำเนินการฉีดพ่นละอ่องน้ำในอากาศ และล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละออง
[17 มี.ค. 2563]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  บรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รำวงมาตรฐาน  ศิลปะแห่งการฟ้อนรำให้เข้ากับจังหวะ” อาจารย์นงลักษณ์ อินทรโชติ และกิจกรรมนันทนาการโดย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ณ อา...
[05 ก.พ. 2563]
 
 
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ บรรยายให้ความรู้"สมาธิและวิปัสนา"
วันที่ 22  มกราคม 2563 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "สมาธิและวิปัสนา"และ "ดูแลสุขภาพใจ ด้วยสมาธิ"  และฝึกปฏิบัติ "การฝึกทำสมาธิอย่างถูกต้อง"โดยอ. นสพ.พรศักดิ์ ศิษย์ชนะ และกิจกรรมนันทนาการโดย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยส...
[22 ม.ค. 2563]
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุุ่มสตรี รวมถึงหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
[11 ม.ค. 2563]
 
 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2562 นำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเล็กในในศูนย...
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  


 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com