ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 254 คน
สถิติเดือนนี้ 17105 คน
สถิติปีนี้ 113199 คน
สถิติทั้งหมด 745152 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 
 
 

นักเรียน รร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย ทต.เชิงดอย ดีใจได้หน้ากากป้องกันหมอกพิษควันไฟป่า [27 มี.ค. 62]

มื่อวันที่ 27 มี.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงษ์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย และนางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้จัดซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน 5 พันชิ้นที่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 เพื่อมอบแจกให้กับประชาชนในพื้นที่

  ในวันนี้แจกให้กับนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสียงจะทำให้เกิดล้มป่วยได้ ที่ต้องควรเฝ้าระวังสุขภาพ พร้อมนำแพทย์มาให้คำแนะนำแก่นักเรียนชราบาลในการดูแลป้องกันตนเอง เพราะเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงคือเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีคำเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถึงนักเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ในสังกัด ทต.เชิงดอย ได้รับแจกหน้ากากด้วย หากรวมอายุนักเรียนทั้งหมดนับหมื่นปีที่มาเรียนหนังสือและมารับแจกหน้ากากในวันนี้

และในช่วงก่อนเปิดการเรียนของนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ได้มีนายอดิสร พิณโนเอก ผู้จัดการ บริษัท Champion jam มอบเงินให้ รร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินการในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ จัดรับปริญญาชีวิตพร้อม. 

 
 
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com