ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
 
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 610 คน
สถิติเดือนนี้ 610 คน
สถิติปีนี้ 238386 คน
สถิติทั้งหมด 1295494 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 
 
 

นักเรียน รร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย ทต.เชิงดอย ดีใจได้หน้ากากป้องกันหมอกพิษควันไฟป่า [27 มี.ค. 62]

มื่อวันที่ 27 มี.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงษ์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย และนางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้จัดซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน 5 พันชิ้นที่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 เพื่อมอบแจกให้กับประชาชนในพื้นที่

  ในวันนี้แจกให้กับนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสียงจะทำให้เกิดล้มป่วยได้ ที่ต้องควรเฝ้าระวังสุขภาพ พร้อมนำแพทย์มาให้คำแนะนำแก่นักเรียนชราบาลในการดูแลป้องกันตนเอง เพราะเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงคือเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีคำเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถึงนักเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ในสังกัด ทต.เชิงดอย ได้รับแจกหน้ากากด้วย หากรวมอายุนักเรียนทั้งหมดนับหมื่นปีที่มาเรียนหนังสือและมารับแจกหน้ากากในวันนี้

และในช่วงก่อนเปิดการเรียนของนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ได้มีนายอดิสร พิณโนเอก ผู้จัดการ บริษัท Champion jam มอบเงินให้ รร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินการในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ จัดรับปริญญาชีวิตพร้อม. 

 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com