ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
 
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 793 คน
สถิติเดือนนี้ 793 คน
สถิติปีนี้ 238569 คน
สถิติทั้งหมด 1295677 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 
 
 

ทต.เชิงดอย จ.เชียงใหม่ เปิดจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone ใช้หอประชุมเทศบาลให้ชาวบ้านฟอกปอด [01 เม.ย. 62]

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานที่อาคารประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อม ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงษ์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย และนางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกันเปิดจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone ที่อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปผ่อนคลาย หลบเลี่ยงหมอกควัน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วย คนชรา เด็ก และหญิงมีครรภ์สามารถใช้พื้นที่นี้ได้

สำหรับที่จุดฟอกปอด หรือเซฟตี้โซน ที่อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 100 คน มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ ตั้งแต่ 09.00-16.00 น.พร้อมจัดโต๊ะเก้าอี้รองรับ น้ำดื่มสะอาด และอาหารว่าง วันแรกมีบริการเมล็ดดอกทานตะวัน มีให้รับประทาน รวมทั้งห้องน้ำ เตรียมรองรับผู้ที่มาใช้พื้นที่พักผ่อน ซึ่งจะเปิดให้บริการฟรีไปจนกว่าสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศจะคลี่คลายและปกติ 

 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com