ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 243 คน
สถิติเดือนนี้ 34364 คน
สถิติปีนี้ 74959 คน
สถิติทั้งหมด 1132067 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 
 
 

เครื่องฟอกอากาศ อย่างง่าย ต้นทุนต่ำ [03 เม.ย. 62]

เทศบาลตำบลเชิงดอยทดลองประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ อย่างง่าย ต้นทุนต่ำ ตามแบบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณเพียง 1,430 บาท

สำหรับเครื่องฟอกอากาศนี้ ประกอบด้วย
1 พัดลมดูดอากาศ ราคา 630 บาท
2 หม้อกรองอากาศ ราคา 750 บาท
3 ขาตั้งทำจากแผ่นไม้อัดและท่อ pvc ประมาณ 50 บาท

ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประกอบไม่เกิน 10 นาที แค่นี้เราก็ได้เครื่องฟอกอากาศแบบประหยัดและทำเองได้ง่ายเอาไว้ใช่แล้ว 

 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com