ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 256 คน
สถิติเดือนนี้ 34377 คน
สถิติปีนี้ 74972 คน
สถิติทั้งหมด 1132080 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องการรับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ [23 พ.ค. 62]

                   ด้วยเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเชิงดอย ตามอัตรากำลัง3 ปี (พ.ศ.2561-2563) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่งพนักงานตกแต่งสวน      จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั้วไป                    ตำแหน่งคนงานทั่วไป               จำนวน 5 อัตรา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชิงดอย โทร 053-104900 ต่อ 22
และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทาง http://www.cheongdoi.go.thรับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ (248 KB.)
 

 
 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com