ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
 
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 1283 คน
สถิติเดือนนี้ 23632 คน
สถิติปีนี้ 318114 คน
สถิติทั้งหมด 950067 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
 
 
 

โรคติดต่ออยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด รู้จักโรค รู้จักป้องกัน ห่างไกลจากโรคติดต่อ [13 มิ.ย. 62]

โรคติดต่ออยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด รู้จักโรค รู้จักป้องกัน ห่างไกลจากโรคติดต่อ

โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นทั้งในสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผ่านการสัมผัสโดยตรง การหายใจ การกินอาหาร และช่องทางทุกช่องทางที่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้

สำหรับโรคติดต่อในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ
1. โรคติดต่ออันตราย
2. โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
3. โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ


โรคติดต่อในประเทศไทย นั้นมีมากเนื่องจากสภาพภูมิอาการ ที่อยู่ในเขตร้อนชื้น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและ

การแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ เป็นอย่างดี ประเทศเขตร้อนจะมีโอกาสพบโรคติดต่อได้มากกว่าประเทศในเขตอากาศหนาว

สำหรับประเทศไทย มีการออกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ในปีพุทธศักราช 2523 รายละเอียดว่าโรคติดต่อมีอะไรบ้างและ

โรคติดต่ออะไรต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ รายละเอียดดังนี้

1. โรคติดต่อ อันตราย ประกาศให้มีทั้งสิ้น 4 โรค คือ อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง และกาฬโรค
2. โรคติดต่อ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2524 มีทั้งสิ้น 44 โรค ประกอบด้วย
โรคแผลเรื้อรัง โรคไข้กลับซ้ำ
หนองในเทียม หนองใน
โรคทริคิโนซิส (trichinosis) ไข้จับสั่น
สครับไทฟัส (scrub typhus)รคบิดบะซิลลารี
อาหารเป็นพิษ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ไข้อีสุกอีใส ไอกรน
โรคคอตีบ ไข้เหลือง
โรคเรื้อน วัณโรด
ไข้รากสาดเทียม ไข้รากสาดน้อย
โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคพิษสุนัขบ้า
ไข้หัดเยอรมัน อหิวาตกโรค
โรคอุจจาระร่วง แผลริมอ่อน
กามโรคของต่อมน้ำเหลือง โรคซิฟิลิส
โรคฉี่หนู มูรีนไทฟัส (murine typhus)
ไข้รากสาดใหญ่ โรคบิดอะมีบา (amoebic dysentery)
โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก
ไข้หวัดใหญ่ โรคคางทูม
โรคบาดทะยัก ไข้ทรพิษ
โรคกาฬโรค โรคเท้าช้าง
แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ โรคคุดทะราด
โรคแอนแทรกซ์ ไข้หัด
โปลิโอ
3. โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ มีทั้งหมด 15 โรค คือ อหิวาตกโรค โรคกาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง โรคคอตีบ บาดทะยักในเด็กเกิดใหม่ 

โปลิโอ ไข้สมองอักเสบ ไข้พิษสุนัขบ้า ไข้รากสาดใหญ่ แอนแทร็กซ์ โรคทริคิโนซิส ไข้กาฬหลังแอ่น โรคคุดทะราดระยะติดต่อ 

โรคเอดส์ (AIDS) หรือ กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันโรคเสื่อม
ปัจจุบัน โรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายหลายชนิดถูกควบคุมและกำจัดไปหมดแล้ว เช่น กาฬโรค ไข้ทรพิษ ส่วน โรคติดต่อ 

บางชนิดยังคงพบอยู่บ้างแต่ลดความรุนแรงของโรคลง เช่น อหิวาตกโรค แต่ก็ยังคงมี โรคติดต่อ หลายชนิดปรากฎอยู่ 

และยังพบ โรคติดต่อ ชนิดใหม่เกิดขึ้นอยู่

ขอบคุณที่มา: จาก https://beezab.com/


 

 
 
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com