ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 5 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนเสริมสร้างมาตรฐานป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมการป้องกันการทุจจิต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 544 คน
สถิติเดือนนี้ 12349 คน
สถิติปีนี้ 299985 คน
สถิติทั้งหมด 1357093 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900

 
 
  น้ำพริกตาแดง  
 
 
  ยาอบสมุนไพร  
 
 
  หมอนดับกลิ่นอับ  
 
 
  หนอนรองคอสมุนไพร  
 
 
  ดอกไม้จันทร์  
 
 
  พวงกุญแจสมุนไพรดับกลิ่น  
 
 
  ลูกประคบสมุนไพร  
 
 
  งานฝีมือ - ไม้ถูพื้น  
 
 
  กาละแม ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น ฯลฯ ตราแม่กองงแก้ว  
 
 
  สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - ยาอบสมุนไพร , หมอนสมุนไพร (อบแห้ง) เพื่อสุขภาพ , ลูกประคบสมุนไพร  
 
 
  กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือจักรสานงานฝีมือ  
 
 
  เครื่องเขินเชิงดอย  
 
 
  น้ำพริกตาแดง น้ำพริกเครื่องแกง  
 
 
  ศูนย์หัตถกรรมสตรีแม่บ้านกิ่วแล (ตุ๊กตาช้างดวงดี)  
 
 
  เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผง บ้านร้องขี้เหล็ก  
 
     
หน้า: [1] 2    


 

 

 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com