สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย

 
 
นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี
ประธานสภาเทศบาล
 
 
 
นายสมเกียรติ สมร
รองประธานสภาฯ
 
 
 
นายจรัญ บุษดาคำ
เลขานุการสภาฯ
เขต 1 เขต 2
 
 
นายเกษม เสนถี
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
นางเหรียญทอง สารแปง
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
นายวิรัตน์ บัวลอยลม
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
นายภาณุพงศ์ จันทรา
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
นายสุรชัย สุนันต๊ะ
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
นางสุมาลี บัวชุม
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
นายสมบูรณ์ ถากว้าง
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
นายจรัญ บุษดาคำ
สมาชิกสภา เขต 2

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com