โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 
 
นายชุติพนธ์ สารแปง
นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
 
 
 
นางจิราภา ชินสรนันท์
ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย
 
 
 
นางดาวเรือง ตันประกาศ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 
   

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com