หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
นางจิราภา ชินสรนันท์
ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย
 
 
 
นางเพชรลักษณ์ พิมสาร
รองปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย
 
 
 
นายวาสน์ ถาปินตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
นางสาวอุษณากร พรหมาวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
นางอนงค์ แสนสุวรรณ์
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
นางกาญจนา พนมเวช
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
นายณัฐวรรธน์ อินต๊ะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com