คณะผู้บริหาร

 
 
นายชุติพนธ์ สารแปง
นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
 
 
 
ว่าที่ ร.ต.ดร.อภิพงค์ คงสัมพันธ์
รองนายกเทศมนตรีฯ
 
 
 
ร.ต.ต.จำลอง สมใจมาก
รองนายกเทศมนตรีฯ
 
 
 
นายวิรัช บัวชุม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
 
 
 
นางสาริตา รัตนประกาศิลป์
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
 
   

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com